Polski (PL)

OSUL dla czlonkow poziom 01

 

Zapraszamy
dzieci i młodzież do wzięcia udziału w projekcie:
„Jest tak blisko, ale jej nie znamy. Wisła – królowa polskich rzek"


Bliskie sąsiedztwo Wisły, najdłuższej polskiej rzeki, od wieków miało olbrzymi wpływ na życie mieszkańców gminy Słubice. Dzisiaj Wisła nie jest już najważniejszą arterią komunikacyjną kraju i nie przyciąga osadników chcących założyć gospodarstwa w bliskim jej sąsiedztwie. W obecnych czasach na plan pierwszy wysuwa się przede wszystkim jej znaczenie przyrodnicze i rekreacyjne. W dobie zmian klimatycznych woda i obecność dużej nizinnej rzeki ma również podstawowe znaczenie dla ekosystemu.
Projekt, do wzięcia w którym udziału zapraszamy, ma za zadanie przybliżyć tematykę znaczenia przyrodniczego i rekreacyjnego Wisły wśród młodych mieszkańców gminy. Realizacja projektu będzie polegała na zorganizowaniu w miesiącu kwietniu i maju  dla 10 uczestników w wieku 10-15 lat z terenu gminy Słubice cyklu szkoleń poświęconych wodzie i rzece Wiśle.
Pierwsze spotkanie będzie miało charakter integracyjno-szkoleniowy i przeprowadzone zostanie na terenie Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie. Przewodnim tematem zajęć będzie woda - jej znaczenie i obieg w przyrodzie. Poruszone zostaną zagadnienia ochrony zasobów wody oraz zmian w obiegu wody w przyrodzie spowodowanych ociepleniem klimatu.
Podczas drugiego spotkania szkoleniowego zostanie zorganizowany wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w celu zwiedzania ekspozycji poświęconych zjawiskom technicznym, fizycznym i przyrodniczym związanych z wodą.
Dzięki trzeciemu spotkaniu szkoleniowemu młodzież pozna, w jaki sposób można wykorzystywać dolinę Wisły w celach turystycznych i rekreacyjnych. Uczestnicy wezmą udział w rejsie żaglowym jachtem szkoleniowo-treningowym na trasie: Duninów – Płock.
Kolejne spotkanie na Wiśle poświęcone będzie głównie problematyce jej ekosystemu. Młodzież popłynie łodzią zaopatrzoną w żagiel w kierunku Murzynowa. Tam zapozna się ze zjawiskami, jakie tworzą się w ujściu dopływu Wisły – Skrwy prawobrzeżnej. Będzie miała możliwość obserwacji flory i fauny rozlewiska rzecznego.
Podczas ostatniego ze spotkań szkoleniowych zostanie zorganizowana wycieczka do oczyszczalni ścieków oraz ujęcia wody we Włocławku. W drugiej części wycieczki młodzież przypatrzy się działaniu elektrowni wodnej i jak zbudowana jest zapora.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa pokrywane są z dotacji udzielonej przez Lokalną Grupę Działania „Aktywni Razem” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

36717967 259317318165358 2013990828875186176 n

 

efr

Polecane artykuły

Wieści znad Wisły

Od 1994 roku Stowarzyszenie ZIARNO jest wydawcą lokalnej gazetki - „Wieści znad Wisły”, która nie tylko opisuje miejscowe wydarzenia, ale daje szansę wypowiedzenia się na jej ...

2014-07-23 08:22:20

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie ZIARNO

Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: +48 510 919 843
e-mail: ziarno@grzybow.pl

administracja strony: Andrzej kom: 509 136 792:

e-mail: ziarno@grzybow.pl

konto bankowe:

35 9042 1039 0840 0433 2000 0020