Polski (PL)

OSUL dla czlonkow poziom 01

 

logo szansa

Zapytanie ofertowe na stanowisko asesora.

Poszukujemy 2 osób do przeprowadzenia walidacji w projekcie „Eko-szansa w uniwersytetach ludowych realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji:

  1. asesora walidacyjnego umiejętności podstawowych,
  2. asesora walidacyjnego umiejętności w zakresie agroekologii
Podstawowe warunki:
  • bezstronność - osoba oceniająca nie jest w żaden sposób powiązana z osobą ocenianą,
  • doświadczenie w przeprowadzaniu weryfikacji efektów uczenia się,
  • znajomość procesu walidacji, w tym stosowanych metod, umiejętności dostosowania przekazu do poszczególnych odbiorców,
  • przestrzeganie standardów etyki zawodowej.

W procesie walidacji zapewnimy standardy jakości zaproponowane w zał. Nr 6 do dokumentacji konkursowej (s. 10 – 11). Stowarzyszenie Ziarno w miejscach, gdzie będzie realizowana walidacja, zapewni wsparcie organizacyjne i materialne, m.in.. dostępność opiekunów/doradców walidacyjnych, pomieszczenia zapewniające komfort i prywatność, niezbędny sprzęt w przypadku wykonywania zadań praktycznych. Metody i narzędzia walidacji będą obejmować: wywiad ustrukturyzowany i wypełnienie formularza on-line w celu oceny umiejętności podstawowych ocena sposobu wykonania przez uczestników ”pracy dyplomowej”. 

Zapytanie ofertowe - asesor walidacyjny

Załącznik 1 - formularz oferty

Załącznik 2 - wykaz usług

 

 

Polecane artykuły

Wieści znad Wisły

Od 1994 roku Stowarzyszenie ZIARNO jest wydawcą lokalnej gazetki - „Wieści znad Wisły”, która nie tylko opisuje miejscowe wydarzenia, ale daje szansę wypowiedzenia się na jej ...

2014-07-23 08:22:20

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie ZIARNO

Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: +48 510 919 843
e-mail: ziarno@grzybow.pl

administracja strony: Andrzej kom: 509 136 792:

e-mail: ziarno@grzybow.pl

konto bankowe:

35 9042 1039 0840 0433 2000 0020