English (UK)

OSUL dla czlonkow poziom 01

 

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej z Płocka przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu na lokalną inicjatywę ekologiczną ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgłosiło się i otrzymało dofinansowanie na realizację 21 inicjatyw o charakterze inwestycyjnym, wśród nich również inicjatywa z naszej gminy – zgłoszona przez ZIARNO.

W gminie Słubice od roku 2009r. działał „Mini-rezerwat trzmieli BOMBUS”, którego celem jest zwiększanie populacji trzmieli poprzez dosadzanie drzew, krzewów i roślin pszczelarskich na terenie gminy. Prowadzone były też działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej znaczenia owadów zapylających. Rozdawano drzewa, rośliny , nasiona oraz domki z trzmielami hodowlanymi do rozstawiania na terenach zalewowych rok po powodzi. Podjęto stałą współpracę ze szkołami w gminie ( trzy szkoły podstawowe z gminy + szkoła podstawowa z sąsiadującej gminy Gąbin) w ramach której powstały przyszkolne ogródki pszczelarskie oraz rozstawiono 40 domków dla trzmieli i 4 hotele dla owadów.

Dzieci przyjeżdżały do rezerwatu na zajęcia o znaczeniu zapylaczy, siały rośliny, uczyły się jakie działania można podejmować indywidualnie, aby przyczynić się do zwiększania populacji pszczołowatych. W samym tylko 2014 roku z zajęć w Mini-rezerwacie skorzystało 200 dzieci. Założyciele mini-rezerwatu prowadzili również niewielką hodowlę trzmieli – zarówno dla celów edukacyjnych ( hodowla trzmieli w izolatorach na poletkach jasnoty białej) a także, aby wypuszczać je do natury. Niestety w czerwcu 2014r. Fundacja „Wieś Ekologiczna” im. Św. Franciszka z Asyżu, na terenie której został założony Mini-rezerwat trzmieli „BOMBUS” zakazała prowadzenia jakiejkolwiek działalności pro-ekologicznej i edukacyjnej na swoim terenie. Na polecenie prezesa fundacji zdjęto tablicę edukacyjną i zerwano wcześniejsze deklaracje współpracy.

Zależy nam, aby przywrócić gminie taką działalność ekologiczną, która w bezpośredni sposób wpływa na polepszenie stanu lokalnego środowiska naturalnego. Założyciele byłego mini-rezerwatu udostępnią swoją działkę, aby na jej terenie w dalszym ciągu prowadzić działania edukacyjne i środowiskowe. Będzie to teren powszechnie dostępny, do którego dzieci będą mogły docierać w sposób wygodny i przyjazny (np. rowerowe wycieczki). Działka jest położna 1,8 km od słubickiej szkoły podstawowe i gimnazjalnej.

Przez wiele lat w naszej gminie działało wysypisko śmieci, od roku 2009 jest ono zamknięte i pod stałym nadzorem. W międzyczasie teren wysypiska porosły rośliny – głównie chwasty i rośliny inwazyjne, ale wysypisko zaczyna wyglądać jak wzniesienie, a nie jak zwykła hałda śmieci. W przyszłości można by tu założyć np. park przekształcając obiekt nieprzyjazny środowisku w obiekt rekreacyjny dla tutejszych mieszkańców i przyjazny naturze. Wymaga to oczywiście czasu i odpowiednich planów, w tym planu zagospodarowania terenu. To proces powolny, ale w porozumieniu z urzędem gminy już teraz można poczynić kroki zmierzające ku polepszeniu wizerunku tegoż ex-wysypiska i zacząć dbać o ten teren sadząc wartościowe wieloletnie rośliny pszczelarskie charakterystyczne dla naszego regionu. Mogą to być gatunki takie jak np. klon jawor, lipa, jarzębina, dereń czy kasztanowiec. W ramach inicjatywy zamierzamy na jego terenie dokonać nasadzeń różnorodnych roślin pszczelarskich, w tym drzew, krzewów i innych miododajnych roślin wieloletnich dostosowanych do warunków glebowych naszej gminy.Jest to działanie spójne z podejmowanymi już w naszej gminie działaniami na rzecz ochrony pszczołowatych.

http://www.rceeplock.pl/inicjatywy/index.php/2-uncategorised/13-inicjatywa-9

Inicjatywa „Zwiększenie liczebności trzmieli oraz innych gatunków pszczołowatych na terenie gm. Słubice” jest częścią projektu „Ku zrównoważonej przyszłości społeczności lokalnych Mazowsza i Kujaw” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji na: http://www.rceeplock.pl/inicjatywy

logotyp 07rcee

Contact

Ecological and Cultural Association ZIARNO

Grzybów 1/2,
09-533 Słubice

phone/fax: +48 24 277 89 63
phone: +48 606 805 900
e-mail: ziarno@grzybow.pl

Funded by the European Commission under the programme Erasmus+, The Velux Foundations and The National Freedom Institute – Centre for Civil Society Development under The Civil Society Organisations Development Programme.

Akronim. Kolor. JPG  PROO