Polski (PL)

OSUL dla czlonkow poziom 01

 

Od maja tego roku w ZIARNIE oraz w Załuskowie prowadzimy cykliczne zajęcia dla dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom na szlaku” w Załuskowie. Mamy szeroki wachlarz warsztatów – od poznawania właściwości i nazw ziół, ich walorów kulturowych i zdrowotnych poprzez praktyczne zajęcia w ogrodzie ziołowym.

Ten blok zajęć połączony z warsztatami fotograficznymi zaowocował opracowaniem i wykonaniem tabliczek znakujących poszczególne zioła posadzone wspólnymi siłami na terenie naszego stowarzyszenia. Zdjęcia ziół dziewczęta wykonały same pod kierownictwem fotografa – Lesława Urbankiewicza.

Kolejnym blokiem warsztatowym były zajęcia z teatru – to cykl 6 spotkań wprowadzających młodzież w świat teatru i ekspresji na scenie. Zajęcia prowadził reżyser i aktor Adam Łoniewski. Efektem zajęć jest przedstawienie teatralne pt.: Rzecz o 4 cnotach: roztropności, umiarkowaniu, sprawiedliwości i męstwie", które zostało wystawione podczas obchodów Święta Michała w Grzybowie. Z każdym dniem zaangażowanie oraz twórcza praca wywoływały emocje i pozwalały dziewczętom rozwijać swój potencjał twórczy. Przedstawienie zostało również wystawione w szkole w Iłowie oraz w Brzozowie.


zajecia teatralne1

podczas zajec teatralnych w Załuskowie

Zajęcia teatralne w Załuskowie

Warsztaty to jednak również spotkania z ciekawymi osobami, zajęcia ze śpiewu, warsztaty dotyczące bioróżnorodności i zagadnień powiązanych            z rolnictwem i naturą nas otaczającą.

zajecia w ogrodzie ekologicznym2

Zajęcia w ogrodzie ekologicznym

zajecia na temat plodozmianu

Zajęcia na temat płodozmianu

Do tej pory odbyły się 4 spotkania w Kinie za Rogiem w Płocku, ale planujemy dalsze wizyty, a cały blok jest poświęcony dokumentowi filmowemu. Będzie też okazja, aby samemu nakręcić krótki film dokumentalny korzystając z tak prostego sprzętu, jakim jest podręczny telefon komórkowy. Warsztaty reżyserii telefonem komórkowym prowadzi reżyser Jędrzej Michalak. 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z programu Edukacja Kulturalna

MKiDN 01 greyscale

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie ZIARNO

Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: +48 510 919 843
e-mail: ziarno@grzybow.pl

administracja strony: Andrzej kom: 509 136 792:

e-mail: ziarno@grzybow.pl

konto bankowe:

35 9042 1039 0840 0433 2000 0020