Polski (PL)

OSUL dla czlonkow poziom 01

 

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Ziarno” w dniu 14 marca 2016 roku wzięli udział w międzynarodowej konferencji pod nazwą „Kompetencje kluczowe – uniwersytety ludowe – społeczeństwo obywatelskie. W poszukiwaniu współczesnej „Szkoły dla Życia”.
Z chwilą powstania w Grzybowie Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego udział w tego typu spotkaniach pozwala na zebranie doświadczeń i wypracowanie kierunku rozwoju grzybowskiej szkoły. Było to o tyle ważne, że w gdańskiej konferencji i odbywających się później w Wieżycy seminariach brali udział przedstawiciele różnych nurtów polskich i europejskich uniwersytetów ludowych. Gościem specjalnym konferencji był wicepremier, minister kultury – Piotr Gliński. Zabierając głos na zakończenie obrad, wskazał on na znacząca rolę uniwersytetów ludowych w zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych dorosłych, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Zgromadzeni na sali przedstawiciele polskich uniwersytetów ludowych wciąż borykający się z problemem finansowania i utrzymania działalności prowadzonych przez siebie instytucji wręczyli ministrowi list otwarty z postulatem znalezienia przez państwo formuły pomocy dla ich działalności.
Wcześniej głos w dyskusji zabierali przedstawiciele świata nauki, między innymi na temat wyzwań edukacyjnych i społecznych na obszarach wiejskich współczesnej Polski i Europy. Część prelegentów
przedstawiało działalność współczesnych uniwersytetów i wykorzystanie idei Grundtviga od strony praktycznej. W tej części obrad właśnie bardzo interesujące było wystąpie nie przedstawicielki „Ziarna”,
Ewy Smuk – Stratenwerth, która przedstawiła program działania i nauczania funkcjonującego od niespełna roku Ekologicznego Uniwersytetu w Grzybowie. Ciekawa była również prelekcja Karla Kristiana Aegidiusa, który zaprezentował, jak przedstawiciel duńskich uniwersytetów ludowych widzi możliwości wykorzystania idei „Szkoły dla życia” w nowych krajach demokracji. Konferencji towarzyszył cykl spotkań seminaryjnych, które odbyły się w ciągu następnych dwóch dni w siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy. W spotkaniach brali udział partnerzy projektu „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika uniwersytetów ludowych w XXI wiecznej Europie”. Podczas seminarium uczestnicy spotkania wypracowywali metody budowania sieci uniwersytetów ludowych w Polsce. Spotkanie seminaryjne nawiązało również do tradycji uniwersytetów ludowych, czyli nie obyło się bez części edukacyjnej, warsztatowej, podczas której przedstawiciele uniwersytetów ludowych z Polski, Danii, Niemiec, Szwajcarii i Bułgarii projektowali i malowali kubki porcelanowe, umieszczając na nich motywy kwiatowe pochodzące z Kaszub oraz kultur narodowych uczestników zajęć. Bardzo ważnym symbolem spotkania konferencyjnego w Gdańsku był sam obiekt, w którym toczyły się obrady. Charakterystyczny ze względu na wygląd architektoniczny, podobny do kadłuba statku gmach Europejskiego Centrum Solidarności, kryje w sobie nie tylko sale konferencyjne, biblioteki i siedziby różnych instytucji, ale przede wszystkim wspaniałą, niezwykle pomysłowo i nowocześnie zaaranżowaną wystawę na temat Solidarności – związku zawodowego, który zmienił historię naszej części Europy. Zwiedzając Gdańsk warto się na tę wystawę wybrać, gdyż niesamowicie wciąga i zmusza do myślenia.
Paweł Uliński

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie ZIARNO

Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: +48 510 919 843
e-mail: ziarno@grzybow.pl

administracja strony: Andrzej kom: 509 136 792:

e-mail: ziarno@grzybow.pl

konto bankowe:

35 9042 1039 0840 0433 2000 0020