Polski (PL)

OSUL dla czlonkow poziom 01

 

7 i 8 marca 2008 w Zajeździe nad Wisłą w Jordanowie odbyło się już po raz piąty seminarium Dobre Żniwa. Inicjatorem tych spotkań jest od pięciu lat Peter Stratenwerth. Rolnicy ekologiczni w Polsce czekają niecierpliwie na każde następne spotkanie i to nas motywuje do corocznego wysiłku i starań o fundusze na ten cel. W tym roku – po raz drugi – wsparł nas Niemiecki Instytut Uniwersytetów Ludowych, Przedstawicielstwo w Polsce. Uczestnicy i tym razem nas nie zawiedli. W sumie doliczyliśmy się blisko 80 uczestników. Nie udało się jedynie dotrzeć – z powodów zdrowotnych - gościom z Mołdawii.

„Dobre Żniwa” są przygotowywane we współpracy z niemiecką organizacją zrzeszającą rolników ekologicznych NATURLAND. Werner Vogt-Kaute, rolnik, a jednocześnie doradca w Naturlandzie, w tym roku analizował aktualne problemy w doradztwie ekologicznym i dzielił się swoją rozległą wiedzą w zakresie walki z chorobami roślin w rolnictwie ekologicznym. Mówił także, jak oceniane są na niemieckim rynku polskie bio-produkty. Na naszym seminarium wykładał także aktualny prezes Naturlandu - Hans Hohenester, który jednocześnie jest rolnikiem ekologicznym i w swoim gospodarstwie zajmuje się głównie hodowlą trzody chlewnej i uprawą ziemniaka. Trzecim gościem z Niemiec był Josef Knauer, także rolnik ekologiczny, gospodarzący wraz z rodziną na dwóch gospodarstwach o łącznej powierzchni 310 ha i posiadający duże doświadczenie w ekologicznej hodowli bydła. Hans Peter Schwann dotarł do nas ze swojego gospodarstwa przy granicy francuskiej, gdzie przy uprawie ziół pracuje dużo Polaków. Hans Peter w związku z tym nauczył się polskiego i zadziwił nas wszystkich, kiedy swój wykład na temat ekologicznej uprawy ziół poprowadził w języku polskim.
Polskich rolników ekologicznych w gronie wykładowców reprezentowali: 1. Mieczysław Babalski, prezes Ekolandu, rolnik z woj. kujawsko-pomorskiego, specjalizujący się w uprawie starych odmian zbóż, a także produkcji makaronów (zapraszamy do lektury jego artykułu: Orkisz i św. Hildegarda), 2. Krystian Kujawski z woj. warmińsko-mazurskiego, młody człowiek , ale z dużą wiedzą i doświadczeniem w hodowli bydła opasowego 3. Edyta Jaroszewska-Nowak i Józef Nowak, którzy w swoim gospodarstwie w zachodniopomorskim zdecydowali się na wielokierunkowy rozwój; zarówno agroturystyka, jak przetwórstwo. Edyta jest także członkiem zarządu Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND. Jej artykuł, który niedawno zamieściła Gazeta Wyborcza w ramach debaty wokół GMO, można przeczytać najnowszym numerze „Wieści znad Wisły”.. 5. Peter Stratenwerth, skarbnik Ekolandu, którego wykład stanowił tym razem nie dzielenie się doświadczeniem rolniczym, ale szerszą refleksję nad dynamiką rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Nasz gość z Bułgarii prof. Ivan Manolow z Akademii Rolniczej w Płowdiw omówił sytuację w rolnictwie ekologicznym w Bułgarii, podając jako przykład dobrych praktyk spółdzielnię Bio-Bułgaria, która przetwarza surowce ze swojego gospodarstwa składającego się z 18 ha dzikiej róży, 20 ha lawendy i 5ha mięty.

Z kolei polską uczelnię rolniczą, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego reprezentowała prof. Katarzyna Kucińska, która omawiała jak zorganizowane są studia na specjalności: rolnictwo ekologiczne w ramach Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW.

Andrzej Szeremeta, doktorant zajmujący się żywnością ekologiczną, a obecnie dodatkowo pracownik IFOAM w Brukseli (niewtajemniczonym rozszyfrowujemy skrót: International Federation of Organic Agriculture Movements czyli Międzynarodowa Federacja Ruchów Rolnictwa Ekologicznego) omawiał rolę IFOAM w rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Na zakończenie dwa tematy bezpośrednio dotyczące rolnictwa: profesjonalny, a jednocześnie pasjonujący wykład Marii Szyszkiewicz-Golis i Artura Golis: „Zadrzewienia śródpolne - funkcje, planowanie, sadzenie, pielęgnacje“ oraz prezentacja Ewy Smuk Stratenwerth i Marii Osieckiej na temat programów i dotacji na rozwój wiejskiej przedsiębiorczości.

Zawsze na zakończenie przeprowadzamy anonimową ankietę ewaluacyjną, która pozwala nam zbadać, jak uczestnicy oceniają zarówno program merytoryczny jak i organizację seminarium, a także jakie są ich oczekiwania na przyszłość. Cieszymy się z bardzo pozytywnej oceny, jaka wyłoniła się z ankiet i już planujemy tematy na Dobre Żniwa w roku 2009!

Zaproszenie na Dobre Żniwa 2008

Zapraszamy na seminarium Dobre Żniwa, które odbędzie się 7-8 marca 2008 roku w hoteliku "Zajazd nad Wisłą" w Jordanowie koło Płocka.

Opłata za udział w seminarium wynosi 40zł, opłata ta pomaga nam pokryć koszty noclegów i wyżywienia oraz materiałów (+ewentualnie 15zł za obiad 6.03.08) Wpłatę można uiścić na konto: Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego ZIARNO nr 35 9042 1039 0840 0433 2000 0020 (z dopiskiem: Dobre Żniwa, prosimy zabrać kopię przelewu ze sobą) lub na miejscu przy rejestracji. Dzięki dotacji Niemieckiego Instytutu Uniwersytetów Ludowych, Przedstawicielstwo w Polsce, możemy pokryć większość kosztów organizacji seminarium. Chcemy zapewnić dojazd z Warszawy spod Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w piątek o godz. 11.00, pod warunkiem, że do dnia 29 lutego 2008 otrzymamy zgłoszenia chętnych, którzy chcieliby skorzystać z tego transportu. Prosimy o odesłanie zgłoszenia pocztą, faxem lub mailem na adres Stowarzyszenia do 29 lutego 2008.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie ZIARNO

Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: +48 510 919 843
e-mail: ziarno@grzybow.pl

administracja strony: Andrzej kom: 509 136 792:

e-mail: ziarno@grzybow.pl

konto bankowe:

35 9042 1039 0840 0433 2000 0020