Polski (PL)

OSUL dla czlonkow poziom 01

 

Z ogromną radością powitaliśmy publikację „Uczyć agroekologii w grundtvigiańskim stylu. Przewodnik metodyczny” pod red. Tomasza Maliszewskiego, Ewy Smuk-Stratenwerth i Barbary Tokarskiej, która jest efektem międzynarodowej współpracy w ramach projektu "Teaching Organic Literacy" programu Erasmus+. 

Jaki obraz współczesnej pedagogiki grundtvigiańskiej jawi się w świetle materiałów zgromadzonych w publikacji  „Uczyć agroekologii w grundtvigiańskim stylu. Przewodnik metodyczny”?

To jest pedagogika, która widzi człowieka w ścisłej relacji z przyrodą oraz otoczeniem społecznym, która uczy człowieka nie tylko korzystać z jej dóbr, ale przede wszystkim zabiegać o biobalans. To jest powrót do korzeni pedagogiki grundtvigiańskiej, do jej szacunku i pokory wobec natury dla dobra ludzkości, umiejętności zachowania balansu między życiem zawodowym i prywatnym – dziś umiejętności wyrwania się z pędu cywilizacji, rezygnacji z hiperkonsumpcjonizmu, itd. Tym samym pedagogika grundtvigiańska staje się propozycją ekowerwy - może mieć wkład w przywracanie utraconych ekosystemów i przyczynić się do rewizji priorytetów i wartości leżących u podstaw cywilizacji XXI wieku.
Na podstawie zgromadzonych w książce materiałów stwierdzam, że pedagogika grundtvigiańska sprawdza się we współczesnych warunkach, jest niezwykle aktualna i jak się okazuje - ponadczasowa.
Rekomenduję recenzowaną pozycję do druku i zamieszczenia w internecie z wolnym dostępem oraz szerokiego upowszechnienia nie tylko w środowisku uniwersytetów ludowych, ale także innych instytucji oświatowych.
 
Fragment recenzji dr hab. Hanny Solarczyk-Szwec,
prof. ucz. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

 

02okladkaerasmus

 

 

 

 

Polecane artykuły

Wieści znad Wisły

Od 1994 roku Stowarzyszenie ZIARNO jest wydawcą lokalnej gazetki - „Wieści znad Wisły”, która nie tylko opisuje miejscowe wydarzenia, ale daje szansę wypowiedzenia się na jej ...

2014-07-23 08:22:20

NASZĄ OBECNĄ DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄ

logo NIW PROO

logo NCK bez dofinansowania

 

erasmus

10 NIW logoPL poziom CMYK 01

40 Program Wspierania i rozwoju Uniwersytetow Ludowych

50 Logo FundacjaPZU poziom

 

            

WSPOŁPRACUJEMY Z 

            aktywni razem

             MOW ZAłusków 1

        sanniki logo

 

       

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie ZIARNO

Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel./fax: 24 277 89 63
tel. kom.: +48 510 919 843
e-mail: ziarno@grzybow.pl

administracja witryny www: seb@grzybow.pl