W dniach 24-28 lutego grupa pracowników Stowarzyszenia „Ziarno” uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu projektowym dotyczącym edukacji dorosłych. Wyjazd do Eberswalde był elementem realizacji projektu: „Teaching Organic Literacy in Grundtvigian Style” (w skrócie TOL), czyli w swobodnym tłumaczeniu: „Uczyć podstaw ekologii w grundtvigiańskim stylu”, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Czytaj więcej...

Wielokrotnie w długiej historii ruchu uniwersytetów ludowych stawiano pytanie o aktualność jego idei: uczenia holistycznego, dialogicznego i praktycznego w silnym związku z naturą i otoczeniem społecznym. Ta idea broni się także w XXI wieku, czego dowodzą autorzy książki „Uniwersytety ludowe wobec wyzwań antropocenu. Jak i czego uczyć w XXI wieku?"

Czytaj więcej...

Ponad 110 osób wzięło udział w naszej konferencji w Szkole Głownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we wtorek 23.10.2018, ,,Uniwersytety Ludowe a budowanie społeczeństwa obywatelskiego w XXI wieku".

Czytaj więcej...

W ramach projektu Eramus+: "Teaching Organic Literacy in Grundtvigian style", trójka wolontariuszy ze Stowarzyszenia ZIARNO poznawała metody pracy w Uniwersytecie Ludowym w Brenderup. Trochę zdjęć i refleksja jednej z uczestniczek przybliży całe to fascynujące wydarzenie. 

 

Czytaj więcej...

Zacznę banalnie - podróże kształcą. I dalej niezbyt odkrywczo – Szwajcaria, to naprawdę piękny kraj. Wspaniałe widoki górskie, zielone hale, zwierzęta pasące się na łąkach, gęsto zabudowane małe wioski. O Szwajcarii słyszałam już wiele lat temu, jak pracowałam w Kirgistanie. Bo ten środkowoazjatycki kraj nazywają właśnie drugą Szwajcarią. A teraz mogłam tę legendarną krainę zobaczyć na własne oczy i doświadczyć nie tylko piękna przyrody, ale też poznać wspaniałych, ciekawych ludzi.

Czytaj więcej...

Zapraszamy serdecznie na międzynarodową konferencję „Uniwersytety Ludowe a budowanie społeczeństwa obywatelskiego w XXI wieku”, która odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w dniu 23 października br.

W konferencji wezmą udział wybitni wykładowcy z Polski, Danii, Bułgarii i Szwajcarii oraz liderzy funkcjonujących w Polsce uniwersytetów ludowych, a także przedstawiciele rządu podejmujący inicjatywę rozwijania uniwersytetów ludowych w Polsce.

Czytaj więcej...

Działalność Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego została dofinansowana ze środków programu Erasmus+, w ramach akcji: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, na polu: Partnerstwo Strategiczne, w obszarze edukacji dorosłych. Projekt nosi nazwę: „Uczenie Podstaw Ekologii w Stylu Grundtvigiańskim” (Teaching Organic Literacy in Grundtvigian Style, akronim TOL). 

Czytaj więcej...

Dlaczego nie warto przeprowadzać egzaminów? Jaka jest rola nauczyciela w procesie uczenia? Co oznacza zrównoważony rozwój w codziennej praktyce? Na te i inne pytania poszukiwaliśmy odpowiedzi w Danii -ojczyźnie wielkiego myśliciela i wizjonera N.F.S Grundviga.

Czytaj więcej...

  

Obecnie bardzo ważnym obszarem naszych działań jest Ekologiczny Uniwersytet Ludowy wspierany ze środków programu Erasmus+w ramach akcji kluczowej: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, na polu: Partnerstwo Strategiczne, głównie w obszarze edukacji dorosłych. Projekt nosi nazwę: Budowanie Kompetencji Kluczowych i Pedagogika Uniwersytetów Ludowych w Europie XXI wieku (akronim: KeyFolkXXI).

Czytaj więcej...
Przedstawiciele Stowarzyszenia „Ziarno” w dniu 14 marca 2016 roku wzięli udział w międzynarodowej konferencji pod nazwą „Kompetencje kluczowe – uniwersytety ludowe – społeczeństwo obywatelskie. W poszukiwaniu współczesnej „Szkoły dla Życia”.
Czytaj więcej...
Tym krótkim artykułem chciałbym podziękować Ewie i Peterowi Stratenwerthom za możliwość wzięcia udziału w seminarium „Uniwersytety Ludowe –w Polsce i Danii XXI wieku”, które odbyło się 3 grudnia tego roku w siedzibie Stowarzyszenia ZIARNO w Grzybowie. Mógłbym oczywiście opisywać po kolei wszystko to, co słyszałem i widziałem, tworząc być może kolejne sprawozdanie, ale nie to jest chyba najważniejsze. Bardziej interesujące będzie, gdy w felietonowej formie opiszę wrażenia, myśli i inspiracje, które zrodziły się we mnie podczas zasiadania w ławach gości spotkania. Dlaczego właśnie tak?
Czytaj więcej...

Blisko 50 uczestników z całej Polski wzięło udział w organizowanym 3 grudnia przez Stowarzyszenie ZIARNO seminarium "Uniwersytety Ludowe w Polsce i Danii w XXI wieku".

Czytaj więcej...

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie ZIARNO

Grzybów 1/2
09-533 Słubice

tel./fax: 24 277 89 63
tel. kom.: +48 510 919 843
e-mail: ziarnongo@o2.pl

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, programu Erasmus+, duńskiej Fundacji Velux, a także Narodowego Instytutu Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Akronim. Kolor. JPG        PROO