Polski (PL)

OSUL dla czlonkow poziom 01

 

  

Obecnie bardzo ważnym obszarem naszych działań jest Ekologiczny Uniwersytet Ludowy wspierany ze środków programu Erasmus+w ramach akcji kluczowej: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, na polu: Partnerstwo Strategiczne, głównie w obszarze edukacji dorosłych. Projekt nosi nazwę: Budowanie Kompetencji Kluczowych i Pedagogika Uniwersytetów Ludowych w Europie XXI wieku (akronim: KeyFolkXXI).

Czas trwania projektu został przewidziany na trzy lata. Rozpoczął się 1 września 2014 roku, a zakończył 31 sierpnia 2017. Naszym głównym celem było badanie metodologii uniwersytetów ludowych w edukacji dorosłych we współczesnej Europie, tak aby móc stawić czoła nowym wyzwaniom, przede wszystkim zaś problemowi wysokiego bezrobocia. Innowacyjność naszego projektu polegała na połączeniu "starej" europejskiej tradycji edukacji dorosłych ze zmarginalizowanych środowisk z "nową" ideą kompetencji kluczowych rozwijaną w Unii Europejskiej. Innymi słowy, skupiliśmy się na kreatywnym wykorzystaniu grundtvigiańskiej filozofii i metodologii edukacji w celu zwiększenia efektywności edukacji dorosłych w naszych krajach, a tym samym na wspieraniu przedsiębiorczości oraz zwiększaniu szans na zatrudnienie młodych dorosłych.

Przekrój geograficzny, historyczny i ekonomiczny partnerów projektu był bardzo szeroki, co umożliwiło dzielenie się bogactwem różnorodnych doświadczeń w wielokulturowym środowisku.

W skład partnerstwa weszli: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno (http://www.ziarno.grzybow.pl/) oraz Kaszubski Uniwersytet Ludowy (www.kul.org.pl) z Polski, University of Applied Science Eberswalde (www.hnee.de) z Niemiec, Agricultural University-Plovdiv (www.au-plovdiv.bg) z Bułgarii, Brenderup Højskole (www.brenderuphojskole.com) z Danii, Verein für biolologisch dynamische Landwirtschaft (stowarzyszenie na rzecz rolnictwa biodynamicznego) ze Szwajcarii (www.ausbildung-biodyn.ch) oraz Powiat Płocki (www.powiat.plock.pl), który dołączył do partnerstwa, aby w leżących na jego obszarze szkołach zawodowych szerzyć rezultaty projektu oraz zdobyte w trakcie jego trwania doświadczenia.

Zwieńczeniem poszukiwań w temacie adaptacji metodologii uniwersytetów ludowych jest kurs rolnictwa ekologicznego skierowany do 20 młodych dorosłych, realizowany na Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym w Polsce przy wsparciu finansowym duńskiej Fundacji Velux. Partnerstwo Erasmus+ wspólnie opracowało jego program (dostępny również w wersji niemieckiej, angielskiej i bułgarskiej)  oraz podręcznik (wersja angielska), z którego korzystają studenci. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Udział w projekcie przyniósł również takie efekty jak: "Szkoła dla Życia. Przewodnik po współczesnych uniwersytetach ludowych" zawierający wskazówki dotyczące nabywania kompetencji kluczowych poprzez pedagogikę grundtvigiańską: narzędzia, przykłady, dobre praktyki oraz publikacja podsumowująca cały projekt: "Uniwersytety Ludowe w Europie XXI wieku:Tradycja- Współczesność – Wyzwania Przyszłości" (w języku angielskim dostępny tutaj). Wszystkie wyżej wspomniane rezultaty projektu zebrały najważniejsze doświadczenia, przykłady dobrych praktyk, wnioski i wskazania na przyszłość. Efekty naszych działań są bezpłatnie udostępniane np. na stronie internetowej projektu.

W ramach projektu w każdym z partnerskich krajów Unii Europejskiej odbyły się krótkie wizyty studyjne dla kadry uniwersytetów ludowych oraz jedna intensywna wizyta studyjna w Szwajcarii, przeznaczona dla kadry nauczycielskiej w celu zapoznania się ze szkołą, która została założona przez rolników ekologicznych 30 lat temu, a obecnie jest oficjalnie uznawana i wspierana przez szwajcarski rząd. Zdecydowaliśmy się na zaproszenie partnera spoza Uniii Europejskiej ze względu na jego unikatową wiedzę praktyczną w tworzeniu i wieloletnim prowadzeniu szkoły zawodowej przez stowarzyszenie rolników biodynamicznych, wykorzystujących metodologię podobną do tej stosowanej w uniwersytetach ludowych.

Oczekiwany rezultat projektu to uznanie wartości metodologii uniwersytetów ludowych w edukacji dorosłych, zwłaszcza w Polsce i Bułgarii, dostrzeżenie związku pomiędzy budowaniem kompetencji kluczowych a wspomnianą metodologią,wprowadzenie dualnego kształcenia zawodowego, wyraźne przełożenie edukacji na zatrudnienie oraz rozwój ekologicznych inicjatyw na terenach wiejskich w Europie.

 

Więcej informacji można znaleźć w zakładce Edukacja Dorosłych.

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie ZIARNO

Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: +48 510 919 843
e-mail: ziarno@grzybow.pl

administracja strony: Andrzej kom: 509 136 792:

e-mail: ziarno@grzybow.pl

konto bankowe:

35 9042 1039 0840 0433 2000 0020