Ponad 110 osób wzięło udział w naszej konferencji w Szkole Głownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we wtorek 23.10.2018, ,,Uniwersytety Ludowe a budowanie społeczeństwa obywatelskiego w XXI wieku".

Wykłady znakomitych fachowców z Polski, Danii, Szwajcarii i Bułgarii, ale jak to w uniwersytetach ludowych być powinno - także muzyka.  Obrady otworzyła nasza lokalna kapela: Grzybowianki i Grzybowiacy, zespól ludowy im. Cecylii Miczarek,  a zakończyliśmy je pieśnią zaśpiewaną z Antoniną Krzysztoń: Sadźmy, przyjacielu, róże. Utwór ten narodził się po powstaniu listopadowym, pod koniec 1831, w Mikołajowicach koło Tarnowa. S. Goszczyński (1801-1876), uczestnik powstania, zmuszony do opuszczenia Królestwa Polskiego, przez kilkanaście miesięcy (1831–1832) przebywał w tamtejszym
dworku swojego przyjaciela Józefa Tetmajera. Do wiersza dodano melodię nieznanego autora, pochodzącą z pieśni, którą wcześniej śpiewali zesłańcy wygnani na Syberię. Współcześnie pieśń polskiemu odbiorcy przywróciła Antonina Krzysztoń, śpiewając ją w czasach „Solidarności”. 

  

Sadźmy, przyjacielu róże!

Długo jeszcze, długo światu

Szumieć będą śnieżne burze,
Sadźmy je przyszłemu latu!

My odbici z niw rodzinnych,
Może już nie ujrzymy kwiatu,
A więc sadzimy je dla innych,
Szczęśliwemu sadźmy światu!

Jakże los nasz piękny, wzniosły!
Gdzie idziemy - same głogi;
gdzieśmy przeszli - róże wzrosły;
Więc nie schodźmy z naszej drogi!

Idźmy, szczepmy! Gdy to znuży,
Świat wiecznego wypocznienia
Da na milszy kwiat od róży
Łzy wdzięczności i wspomnienia.
Seweryn Goszczyński

 

Bardzo dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom naszej konferencji. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które można pobrać TUTAJ! Konferencja oraz niniejsza publikacja zostały sfinansowane z funduszy Komisji Europejskiej w ramachprogramu Erasmus+, projekt „Teaching Organic Literacy in Grundtvigian Style” realizowany przezStowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne w partnerstwie z Uniwersytetem Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde, Niemcy, Szkołą Rolnictwa Biodynamicznego w Szwajcarii, Uniwersytetem Ludowym Brenderup Folkhøjksole w Danii, Gminą Adamów, Stowarzyszeniem Polskie Uniwersytety Ludowe w Radawnicy oraz organizacją BotanicaLife Foundation z Bułgarii. Wystąpienia konferencyjne odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość merytoryczną.

 

erasmus

 

 

 

 

 

  

 

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie ZIARNO

Grzybów 1/2
09-533 Słubice

tel./fax: 24 277 89 63
tel. kom.: +48 510 919 843
e-mail: ziarnongo@o2.pl

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, programu Erasmus+, duńskiej Fundacji Velux, a także Narodowego Instytutu Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Akronim. Kolor. JPG        PROO