Polski (PL)

OSUL dla czlonkow poziom 01

 

         Jaki obraz współczesnej pedagogiki grundtvigiańskiej jawi się w świetle materiałów zgromadzonych w publikacji  „Uczyć agroekologii w grundtvigiańskim stylu. Przewodnik metodyczny”? To jest pedagogika, która widzi człowieka w ścisłej relacji z przyrodą oraz otoczeniem społecznym, która uczy człowieka nie tylko korzystać z jej dóbr, ale przede wszystkim zabiegać o biobalans. To jest powrót do korzeni pedagogiki grundtvigiańskiej, do jej szacunku i pokory wobec natury dla dobra ludzkości, umiejętności zachowania balansu między życiem zawodowym i prywatnym – dziś umiejętności wyrwania się z pędu cywilizacji, rezygnacji z hiperkonsumpcjonizmu, itd. Tym samym pedagogika grundtvigiańska staje się propozycją ekowerwy - może mieć wkład w przywracanie utraconych ekosystemów i przyczynić się do rewizji priorytetów i wartości leżących u podstaw cywilizacji XXI wieku.

        Na podstawie zgromadzonych w książce materiałów stwierdzam, że pedagogika grundtvigiańska sprawdza się we współczesnych warunkach, jest niezwykle aktualna i jak się okazuje - ponadczasowa.
Rekomenduję recenzowaną pozycję do druku i zamieszczenia w internecie z wolnym dostępem oraz szerokiego upowszechnienia nie tylko w środowisku uniwersytetów ludowych, ale także innych instytucji oświatowych.
 
Fragment recenzji dr hab. Hanny Solarczyk-Szwec, 
prof. ucz. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
 

Książce towarzyszy materiał dydaktyczny w postaci gry utworzonej przez Agnieszkę Makowską: "Czy rozpoznasz warzywa i zboża" do pobrania TUTAJ.

Gra jest dostępna również w języku angielskim (http://www.ziarno.grzybow.pl/images/publikacje/projektowe/GAMEVege.pdf).

obrazek

 

 

erasmus

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie ZIARNO

Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: +48 510 919 843
e-mail: ziarno@grzybow.pl

administracja strony: Andrzej kom: 509 136 792:

e-mail: ziarno@grzybow.pl

konto bankowe:

35 9042 1039 0840 0433 2000 0020