Zapraszamy do zapoznania się z relacjami uczestników projektu.

Czytaj więcej...

Nasze Stowarzyszenie zostało zaproszone przez VEC- Komitet Edukacji Zawodowej w North Tipperary z Irlandii do wzięcia udziału w projekcie pilotażowym „Budowanie przyszłości społeczności wiejskich poprzez kształcenie ustawiczne”. Projekt ten finansowany jest przez program Unii Europejskiej – Leonardo da Vinci, który dotyczy formalnego i pozaformalnego systemu kształcenia zawodowego.

Czytaj więcej...

Projekt ten czerpie inspirację z duńskiego modelu Szkół Ludowych, modelu prężnie działającego w Danii już od ponad 150 lat, któremu udało się wnieść nowe wartości do duńskiego systemu edukacyjnego, jak chociażby samoświadomość czy metody pracy oparte na społeczności lokalnej. Dzięki niezwykle elastycznemu podejściu do człowieka i jego potrzeb, system ten był w stanie dostosowywać się do zmieniających się zapotrzebowań społecznych na przestrzeni półtora wieku. Ta metoda edukacyjna zostaje zaproponowana w nowy sposób i na innym gruncie — t.j. w krajach Europy Centralnej i Wschodniej, gdzie sytuacja społeczności wiejskich jest niezwykle trudna.

ZIARNO jest pratnerem projektu, którego celem jest stworzenie partnerstwa uczącego się pomiędzy ośrodkami prowadzonymi przez partnerskie organizacje na terenach wiejskich słabych ekonomicznie, a także wypracowanie konkretnych możliwości rozwoju turystycznego tych terenów poprzez rozwijanie edukacyjnych ścieżek tematycznych. Wypracowane przez partnerstwo rezultaty będą natychmiast wykorzystywane w praktyce w poszczególnych rejonach.

Czytaj więcej...

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie ZIARNO

Grzybów 1/2
09-533 Słubice

tel./fax: 24 277 89 63
tel. kom.: +48 606 805 900
e-mail: ziarnongo@o2.pl

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, programu Erasmus+, a także duńskiej Fundacji Velux.